Contact Us

Shanghai Office (HQ)

Tel: 4008-919-919

Gongyi Xintiandi #4-503, 105 Puyuxilu, Huangpu District, Shanghai

Beijing Office

Tel: 4008-919-919

Fax: 010-57891569-8003

Jiahui Center Bldg. B-806, 6 Jiqingli, Chaoyang District, Beijing

Email us